”DRÖMGÅRIUPPFYLLELSE”

Ligabibeln - - Crystal Palace -

TILL PL TILL SLUT Vi­cen­te Guaita är tänkt att ta över som för­ste­kee­per kom­man­de sä­song.

Fak­tum är att 31-åring­en kun­de ha lan­dat i Pre­mi­er Le­a­gue ti­di­ga­re än vad som blev fal­let.

– Det stäm­mer att jag har haft er­bju­dan­den från and­ra Pre­mi­er Le­a­gue-klub­bar de se­nas­te åren, men av oli­ka an­led­ning­ar blev det ing­et.

– I som­mar fun­ge­ra­de det bätt­re och att få ­kom­ma till Crystal Palace känns fan­tas­tiskt. Det är en dröm som går i upp­fyl­lel­se, sä­ger Guaita som har gjort över 100 La Li­ga-mat­cher för Va­len­cia och Ge­ta­fe.

Guaita.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.