HARFÖRLÄNGT

Ligabibeln - - Crystal Palace -

BEHÅLLER KEEPERS Och apro­på mål­vak­ter, så har klub­ben för­längt kon­trak­ten med så­väl Way­ne Hen­nes­sey som ve­te­ra­nen Ju­li­an Spe­ro­ni.

Hen­nes­sey har skri­vit på för yt­ter­li­ga­re tre år me­dan Spe­ro­nis nya kon­trakt ­sträc­ker sig över kom­man­de sä­song.

När det gäl­ler 39-åri­ge Spe­ro­ni är han den kee­per som har vak­tat må­let i flest A-lags­mat­cher. Hur många? 403.

Spe­ro­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.