212

Ligabibeln - - Premier League -

212 län­der i värl­den kan se Pre­mi­er Le­a­gue-fotboll via tv. Ing­en an­nan li­ga, oav­sett sport, kan mat­cha siff­ran. 643 mil­jo­ner hus­håll, re­stau­rang­er, pu­bar etc värl­den över kan se PL. Om­räk­nat till män­ni­skor blir siff­ran 4,7 mil­jar­der. Tvåa på lis­tan är Bun­de­s­li­ga med tre mil­jar­der. La Li­ga är trea med 2,5 mil­jar­der. Li­gue 1 650 mil­jo­ner och Se­rie A 600 mil­jo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.