...men i an­ta­let tit­lar, där är eng­els­män­nen to­talt ut­klas­sa­de

Ligabibeln - - Premier League -

Pre­mi­er Le­a­gue-la­gen må va­ra ri­kast. Men sett till a­nta­let Eu­ro­pa­tit­lar på se­na­re tid är det en an­nan li­ga som do­mi­ne­rar.

Räk­nat från sä­song­en 1991/92 då Cham­pi­ons Le­a­gue star­ta­de ser för­del­ning­en av tit­lar och klubb­lags­na­tio­na­li­tet i de bå­da Eu­ro­pacuper­na ut på föl­jan­de sätt (flest tit­lar):

Spanien 20, Ita­li­en 10, Eng­land 7, Tyskland 5, P­or­tu­gal 3 och Hol­land 3. Räk­nar man ba­ra tio år bak­åt så är Spa­ni­ens do­mi­nans än stör­re. De spans­ka klubb­la­gen har då vun­nit 13 av 20 Cham­pi­ons och Eu­ro­pa Le­a­gue. Eng­els­ka klubb­lag har lyft Eu­ro­pa­buck­lor­na tre gång­er un­der sam­ma pe­ri­od..

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.