Värl­dens bäs­ta stads­re­sor 2018

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - ORANGE AS -

Att ut­fors­ka ett nytt res­mål kan gö­ra även en kort helg till ett oför­glöm­ligt även­tyr. Om du åker till en stor­stad är möj­lig­he­ter­na oänd­li­ga – an­ting­en om du slänt­rar ge­nom char­mi­ga små­ga­tor, sma­kar på unik mat från in­no­va­ti­va koc­kar el­ler häng­er på en cool bar långt från tu­ris­ter­na och småpra­tar med lo­kal­be­folk­ning­en. Vi har valt ut en bunt in­spi­re­ran­de stor­stä­der som ba­ra vän­tar på att bli upp­täck­ta av dig!

Un­der en av Lon­dons gam­le bå­gar lig­ger Dood­le Bar, där du kan äta, dric­ka el­ler ta en kurs i konst­hand­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.