3 BOENDEALTERNATIV CA­SA HABANA 1932

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HAVANNA -

Det­ta gäst­vän­li­ga bed and bre­ak­fast är dröm­men för art de­co-fan­tas­ter och hyl­lar 1930-ta­let med tre rum de­ko­re­ra­de med an­ti­ka skyl­tar, lek­sa­ker, mö­b­ler glasmål­ning­ar (från 200 kr, ca­sa­ha­ba­na.net).

HO­TEL FLORIDA

Det stor­slag­na ho­tel­let i ko­lo­ni­al­stil (ovan) är be­lä­get i ett pa­lats från 1830-ta­let och har mar­mor­golv och högt i tak, café och en in­ner­gård som lik­nar ett me­del­ti­da klos­ter

(från 1 800 kr, cu­batra­vel­network.com).

HO­TEL NACIONAL

Land­mär­ket har va­rit värd för Si­nat­ra och Chur­chill och många av ho­tel­lets rum har havs­ut­sikt. Här finns även strand­bar, poo­ler, re­stau­rang­er och till och med en ka­baréshow (från 2 500 kr, ho­tel­na­cio­nal­decu­ba.com).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.