DEN UR­SPRUNG­LI­GA KU­BANS­KA COCKTAILEN

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HAVANNA -

När jag kom till Café Mad­ri­gal, en vac­ker konst­be­strödd bar i om­rå­det Bu­ena­vis­ta, såg jag fram emot att sma­ka in­hems­ka cock­tail­klas­si­ker som bli­vit kän­da värl­den över: mo­ji­tos, daiqui­ris och Cu­ba Li­bres

(mad­ri­gal­bar­ca­fe.word­press. com). Men när jag in­ter­vju­a­de ba­rens äga­re Ra­fael Ro­sa­les och slog mig ner för att pro­va hu­sets spe­ci­a­li­te­ter föll jag för en helt an­nan drink: can­chán­cha­ra. Den­na bland­ning av rom, ho­nung och ci­tron upp­fanns av mam­bi­ser­na (ku­bans­ka ge­ril­lor) som käm­pa­de mot span­jo­rer­na på 1800-ta­let. Den dracks ur­sprung­li­gen varm för att man skul­le hål­la sig frisk. Idag ser­ve­ras den med is, är bå­de söt och upp­fris­kan­de och har ett bett ku­bansk rom i ha­sor­na.

RE­CEPT PÅ CAN­CHÁN­CHA­RA

Ta tre teske­dar fly­tan­de ho­nung till 20 ml ci­tron- el­ler li­me­juice och två shots vit ku­bansk rom. Blan­da tills ho­nung­en är upp­löst, till­sätt is och njut.

Chris­ta Lar­wood

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.