VAR DU SKA BO

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR PARIS -

HO­TEL EIFFEL BLOMET

lig­ger som nam­net an­ty­der ba­ra ett sten­kast från Eif­fel­tor­net. Det bygg­des på 1930-ta­let och har ny­li­gen re­no­ve­rats för att fi­ra dess art déco-arv, och rum­men är fär­ga­de av en smart, bou­ti­que­ak­tig ele­gans. Men ho­tel­lets främs­ta piè­ce de ré­sistan­ce är det mo­sa­ik­kläd­da spaet och bas­säng­en en vå­ning ner, fullt av gla­mour (rum från 1 400 kr; ho­te­leif­fel­blo­met.com).

HO­TEL HENRIETTE

lig­ger på en kul­ler­stens­be­lagd ga­ta nä­ra di­strik­tet Mouf­fe­tard. Vart och ett av de­ras 32 vin­tage-in­spi­re­ra­de rum har en unik twist, med mö­b­ler och pryd­nads­före­mål som in­häm­tats från Pa­ris lop­pi­sar. Dess in­gla­sa­de atri­um och an­slu­tan­de växt­fyll­da ute­plats är sär­skilt trev­li­ga (rum från 1 000 in­klu­si­ve fru­kost, ho­tel­hen­ri­et­te.com).

HO­TEL MONT­MAR­T­RE MON AMOUR

be­skri­ver sig själ­va som

”en hyll­ning till be­röm­da kär­lekspar” och de­ras ro­man­tis­ka te­ma ge­nom­sy­rar he­la ho­tel­let – från kons­ten som av­bil­dar be­röm­da frans­ka par till de hjärt­for­ma­de fru­kostvåff­lor­na. Per­so­na­len är om­tänk­sam och platsen, pre­cis i hör­net av Sac­re Coeur Ba­si­li­ca, är all­de­les ut­märkt (rum från 1 000 kr; ho­tel­mont­mar­tre­mo­na­mour.com).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.