Pla­ne­ra re­san

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR PARIS -

1I Detro­it, mo­tor­sta­den fram­för al­la, finns ett rikt mu­si­ka­liskt arv, nya mö­tes­plat­ser och ta­lang­er som le­der sta­dens come­back.

2Be­sök vin­går­dar och in­no­va­ti­va vin­till­ver­ka­re in­till sjön i Tra­ver­se Ci­ty, hjär­tat av Michi­gans främs­ta vin­re­gi­on.

3Kor­sa dy­ner­na och ta ka­ja­ken över sjö­ar­na i Lu­ding­ton Sta­te Park, en av La­ke Michi­gans all­ra vack­ras­te plat­ser.

4Åk till konst­när­li­ga Ma­di­son, där lo­kal mat och nytän­kan­de når en ym­nig marknad för mat och hant­verksöl.

5An­das in natt­li­vet i det ar­ki­tek­to­nis­ka Chi­ca­go, där tak­ba­rer och standup-klub­bar bju­der på stän­dig underhållning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.