Bra att ve­ta

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR STORA SJÖARNA -

Bo­he­mis­ka stads­bor äls­kar Acme för dess in­die-coo­la stil. Graf­fiti, ne­on och rock ’n’ roll de­ko­re­rar ut­rym­me­na. Det finns även två frä­scha cock­tail­ba­rer och ett ba­ge­ri (från cir­ka 900 kr; ac­me­ho­tel­com­pa­ny.com).

Smut­ta på en kvälls­d­rink på Apo­gee (apo­gee­chi­ca­go.com), LH Roof­top (lon­don­house­chi­ca­go.com) el­ler Sig­na­tu­re Lounge (sig­na­tu­re­room.com). Bil­jet­ter till fö­re­ställ­ning­en på Se­cond Ci­tys kos­tar från 200 kr (se­cond­ci­ty.com).

Cock­tails i Sig­na­tu­re Lounge. Hö­ger Ko­mi­ker­na Ja­mi­son Webb och Ra­shawn Scott på Se­cond Ci­ty.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.