ROM

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR ROM -

B&BINA

De tre färg­gla­da rum­men på det­ta bil­li­ga B&B är enk­la men be­kvä­ma. Al­la lig­ger på bot­ten­vå­ning­en i ett fler­fa­miljs­hus i Gar­ba­tel­la, om­rå­det bred­vid Osti­en­se. Fru­kosten be­står till stor del av fling­or och bröd men väl­kom­nan­det kan in­te bli var­ma­re (från 700 kr, bn­bi­na.it).

CROSSING CONDOTTI

Det lil­la ho­tel­let lig­ger i ett ele­gant hus ett kvar­ter bakom Pi­az­za di Spagna och är en här­lig till­flyktsort. Rum­men är ut­rus­ta­de med an­tik­vi­te­ter, mål­ning­ar och säng­klä­der med 1700-tals­de­tal­jer­na be­va­ra­de. Per­so­na­len ser till att at­mo­sfä­ren är avslapp­nad (från 2 500 kr, crossing­con­dot­ti.com).

HO­TEL DUCA D’ALBA

Det­ta 4-stjär­ni­ga ho­tell mitt i kvar­te­ret Mon­ti har 27 små men char­mi­ga rum med tygde­ko­re­ra­de väg­gar och bad­rum av tra­vertins­ten. De bäs­ta rum­men har bal­kong med ut­sikt över ta­ket. Fru­kost ser­ve­ras un­der te­gel­valv (från 2 000 kr, hotel­duca­dal­ba.com).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.