En des­ti­na­tion att för­äls­ka sig i

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR FOTOGRAFENS BERÄTTELSE -

Du har kanske re­dan va­rit i Dublin, men har du nå­gon­sin be­sökt Bel­fast? Med dag­li­ga av­gång­ar från Stock­holm till Dublin – som en­dast är 1 tim­me och 45 mi­nu­ter från Bel­fast – är det nu enkla­re än nå­gon­sin att be­sö­ka sta­den. I Bel­fast är det lätt att ta sig runt och överallt vän­tar spän­nan­de över­rask­ning­ar som pas­sar al­la sma­ker och in­tres­sen.

Någ­ra mi­nu­ter från sta­den häg­rar även kus­ten och ber­gen. Det kom­mer där­för in­te som nå­gon över­rask­ning att Lo­ne­ly Pla­net ut­sett Cau­se­way Co­ast och Bel­fast till värl­dens främs­ta re­gi­on att be­sö­ka un­der 2018!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.