Ät mid­dag i ett fö­re det­ta klos­ter

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANTIAGO -

La Di­a­na är lätt San­ti­a­gos mest ovan­li­ga re­stau­rang med ett lä­ge i ett ti­di­ga­re ka­tolskt klos­ter och en in­red­ning be­stå­en­de av gam­la mynt­driv­na spel­ma­ski­ner. Det finns lek­full­het i var­je del av re­stau­rang­ens in­te­ri­ör – ro­li­ga speg­lar, trap­por gjor­da av kryc­kor och ett nät­verk av ste­gar och bro­ar som kor­sar de gam­la klos­ter­väg­gar­na. De­lä­ga­ren Cristó­bal Mu­hr sä­ger att han äg­na­de fle­ra år till att bå­de sam­la och byg­ga sa­ker till re­stau­rang­en. ”Jag vil­le ska­pa ett stäl­le där du får med dig en upp­le­vel­se och en meny som sät­ter en mo­dern twist på det tra­di­tio­nel­la chi­lens­ka kö­ket”, sä­ger han. Chi­les na­tio­nel­la stolt­het åter­speglas på me­nyn – i rät­ter som gril­lad bläck­fisk på en bädd av po­ta­tis el­ler svart tor­tel­li­ni som fly­ter i en tjock sås gjord på pyu­ra, en rygg­rads­lös havs­art som väx­er på ste­nar och skör­das längs Chi­les ste­ni­ga kust.

Hu­vud­rät­ter från 100 kr, la­di­a­na.cl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.