BAKOM KULISSERNA

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANTIAGO - Philip Lee Harvey

Jag an­län­de till den chi­lens­ka hu­vud­sta­den Santiago på upp­drag av Lo­ne­ly Pla­net och blev snabbt för­vir­rad. Ga­tor­na var tys­ta, det fanns ing­en tra­fik, stor­slag­na bygg­na­der var stäng­da och par­ker­na var tom­ma på folk. Med näs­tan ing­en i sik­te bör­ja­de jag kän­na mig som den sista över­le­van­de i en zom­bi­e­film. Jag upp­täck­te snart för­kla­ring­en till det­ta – det var den na­tio­nel­la folk­räk­nings­da­gen och de fles­ta av Chi­les 18 mil­jo­ner in­vå­na­re var hem­ma så att de kun­de räk­nas. Det gjor­de det svårt att fotografera färg­gla­da ka­rak­tä­rer, men jag är glad över att jag fick ha he­la Santiago för mig själv!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.