ÖLPROVNING PÅ TØRST I BROO­KLYN

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR -

Broo­klyn Tørst ut­strå­lar verk­li­gen stil med sin stil­re­na skan­di­na­vis­ka in­red­ning be­stå­en­de av vit mar­mor, långa speg­lar och fisk­bensmönst­ra­de pa­ne­ler. Men i den­na bar kom­mer in­ne­håll fö­re in­red­ning. Iden­tis­ka, omärk­ta kra­nar häl­ler upp ut­byt­ba­ra och säll­syn­ta öl. Här finns syr­li­ga öl­sor­ter, IPA, la­ger och stout med hög ABV från lo­ka­la fa­vo­ri­ter som Grimm, Ot­her Half el­ler Su­a­rez Fa­mily Brewe­ry. ”Vi tryc­ker of­ta nya me­ny­er två gång­er om da­gen för att sä­ker­stäl­la att de är upp­da­te­ra­de”, sä­ger bar­che­fen Mi­ke Ami­dei och skic­kar en ny öl över ba­ren. Ma­ten här, som hem­ma­gjord strac­ci­a­tel­la­ost ser­ve­rad med lo­kalt sur­degs­bröd, är ut­for­mad för att kom­plet­te­ra al­la öl­sor­ter. Allt har ett starkt fo­kus på det vik­ti­gas­te i den­na in­rätt­ning: öl. Och det är pre­cis så kun­der­na – och den kun­ni­ga och av­slapp­na­de bar­per­so­na­len, som är ge­ne­rö­sa med smak­pro­ver när de in­te är stres­sa­de – tyc­ker om att ha det.

Öl från 40 kr, tor­st­nyc.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.