NEW YORK TIPS!

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR -

TA DIG DIT

SAS och Nor­wegi­an Air­li­nes fly­ger di­rekt till New Yorks flyg­plat­ser JFK och Ne­wark från Stock­holm (från 3 000 kr, nor­wegi­an.se).

TA DIG RUNT

Att re­sa med New Yorks tun­nel­ba­na kos­tar 20 kro­nor per re­sa med ett Metrocard (mta.in­fo). Det finns många tax­i­bi­lar och de är bil­li­ga i för­hål­lan­de till många in­ter­na­tio­nel­la stä­der.

VI­SUM

Svens­ka med­bor­ga­re kan an­sö­ka om ESTA in­nan de re­ser till USA (150 kr, esta. cbp.dhs.gov). In­re­se­till­stån­det gäl­ler i två år.

MER IN­FO

Lo­ne­ly Pla­net ger ut många gui­de­böc­ker om ”The Big App­le”. Hu­vud­ti­teln är

New York Ci­ty (180 kr) och Poc­ket New York Ci­ty (100 kr), som pas­sar kor­ta­re re­sor. New York finns ock­så med i vår app Gui­des, som kan laddas ner gra­tis från app sto­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.