Skås hoc­key­da­mer tog hem se­rie­se­gern

Mälarö Tidning - - Sporten - Jo­han Äl­gekrans

Med en om­gång kvar att spe­la säk­ra­de Skå se­rie­se­gern i da­mer­nas re­kre­a­tions­se­rie Stock­holm nord.

Skå och Ekerö har tam­pats i top­pen av da­mer­nas re­kre­a­tions­se­rie Stock­holm nord un­der he­la sä­song­en. Men ef­ter se­ger i det se­nas­te der­byt sat­te sig Skå i fö­rar­sä­tet in­för av­slut­ning­en av sä­song­en.

I sön­dags ha­de Skå chan­sen att säk­ra se­rie­se­gern när la­get tog emot Sol­len­tu­na i All­hal­len.

Det blev en en­kel se­ger för Skå som vann med he­la 7–1 och där­med säk­ra­de se­rie­se­gern då la­get har oin­tag­li­ga fem po­ängs för­språng till Ekerö på andra­plats in­för den sista om­gång­en.

Ekerö ja­gar sil­ver För Ekerö gäl­ler det att vin­na den sista mat­chen för att hål­la un­dan för ja­gan­de Rim­bo. Även Ma­ri­e­hamn, som lig­ger fem po­äng bakom med tre mat­cher mind­re spe­la­de, kan ut­ma­na om andra­plat­sen.

FOTO: SKÅ IK

JU­BEL. Gla­da Skå­spe­la­re ef­ter slut­sig­na­len mot Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.