Is­ex­pert var­nar för sva­ga­re Mä­lar­ö­i­sar

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

I vec­kan var det vår­dag­jäm­ning och so­len står hög­re. Det gör att man ska va­ra ex­tra för­sik­tig på Mä­la­rens isar.

– Ju hög­re upp den står desto mer ener­gi från so­len går ner i isen, oav­sett om det är mi­nus­gra­der. Så från mit­ten av mars ska man ge­ne­rellt va­ra för­sik­tig, sä­ger An­ders Tysk, is­ex­pert och ti­di­ga­re ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för Vi­king­a­rän­net.

Vid skrid­sko­ba­nan på Tran­hol­men är fy­ra sling­or öpp­na i skri­van­de stund. På de öpp­na sling­or­na är isen slät, hård och torr, men ytan kan mjuk­na fram­åt da­gen då den värms upp av so­len.

FOTO: LI­SA HALLDÉN

TRYGG. Vid sling­or­na på Tran­hol­men är isen åk­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.