Det är att ned­vär­de­ra mark­na­den och gyn­na ”fus­kan­de” bu­ti­ker.

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Joakim Nordqvist, bu­tiks­chef i Coop Sten­ham­ra, skri­ver i tid­ning­en Mar­ket att PRO:s un­der­sök­ning om mat­pri­ser in­te går att li­ta på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.