Höga hal­ter av kvä­ve i di­ken på Lovön

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Vat­ten i di­ken på Lovön har upp­mätt höga vär­den av kvä­ve och zink, efter spräng­ning­ar för för­bi­farts­byg­get.

Det upp­täck­tes vid en kon­troll av Ekerö kom­mun som an­mäl­de hän­del­sen. För­bi­fart­sent­re­pre­nö­ren Lovön Sam­ver­kan gjor­de för­änd­ring­ar i han­te­ring­en av lak­vatt­net och de se­nas­te prov­tag­ning­en vi­sa­de att kvä­ve­hal­ter­na ha­de sjun­kit mar­kant.

– Vi ser all­var­ligt på det här och tyc­ker det är bra att till­syns­myn­dig­he­ten Ekerö kom­mun väl­jer att an­mä­la hän­del­sen. Vi väl­kom­nar en ge­nom­lys­ning av hän­del­sen och att få en be­döm­ning av obe­ro­en­de part, sä­ger Erik Lind­gren, pro­jek­ten­hets­chef tunn­lar på Tra­fik­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.