Ekerö­vä­gen stäng­des efter tra­fi­ko­lyc­ka

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

En per­son fick fö­ras till sjuk­hus med ryggsmär­tor efter en tra­fi­ko­lyc­ka på Ekerö­vä­gen 22 mars.

Olyc­kan, som in­vol­ve­ra­de två bi­lar, sked­de nå­gon kilo­me­ter in­nan Lin­dö­tun­neln i rikt­ning mot Ekerö.

Tra­fi­ken stäng­des av vid 17.15-ti­den i bå­da rikt­ning­ar­na. Vid 18-ti­den rul­la­de tra­fi­ken på igen. Det var vid den­na tid­nings tryck oklart vad som or­sa­kat olyc­kan.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

STOPP. Vid Lin­dö tun­nel var det stopp efter en olyc­ka för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.