Nyfron­tad

Mälarö Tidning - - Motor -

Upp­da­te­ra­de i20 har fått Hyundai-ty­pis­ka fron­ten ”Ca­sca­ding Gril­le”. På in­si­dan stöd­jer in­fo­tain­ment­sy­ste­met upp­kopp­ling av smartp­ho­ne via App­le Car­Play och Andro­id Au­to.

Bi­len har fil­håll­nings­as­si­stent, avåk­nings­var­na­re, kol­lis­sions­var­ning med au­tobroms och hel­ljus som slås på och av au­to­ma­tiskt. När upp­da­te­ra­de i20 bör­jar att säl­jas i höst finns det två ben­sin­mo­to­rer på 75 el­ler 100 häst­kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.