Bibb­lan ger lästips in­för som­ma­ren

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

I häng­mat­tan, på stran­den, i som­mar­stu­gan el­ler på tågre­san. Se­mester­tid är läs­tid.

Här ger två bib­li­o­te­ka­ri­er på Ekerö bib­li­o­tek si­na bäs­ta bok­tips.

Bib­li­o­te­ka­ri­en Ka­ta­ri­na Skön­blad är just hem­kom­men från se­mes­ter. Hon läs­te en hel del un­der le­dig­he­ten.

– Bland an­nat de här två böc­ker­na. De är rik­ti­ga guld­korn, sä­ger hon.

Hen­nes kol­le­ga Fara­vid Sval­fors af Ugglas har tip­sat om två re­jä­la te­gel­ste­nar.

– Ja det blev så. Som­ma­ren är ju of­ta en tid då man har ro att rik­tigt dy­ka in i en bok, sä­ger han.

FO­TO: LI­SA HALLDÉN

SOMMARLÄSNING. Fara­vid Sval­fors af Ugglas och Ka­ta­ri­na Skön­blad fick tip­sa om två böc­ker var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.