Ho­ta­de skä­ra hal­sen av med­tra­fi­kant

Mälarö Tidning - - Mä­larö­ar­na -

En 57-årig man på Mä­larö­ar­na döms för att ha ho­tat en med­tra­fi­kant vid fär­je­lä­get i Slags­ta i maj för­ra året. Ho­tet äg­de rum ef­ter en kol­li­sion mel­lan två bi­lar. Mål­sä­ga­ren me­nar att den last­bil som 57-åring­en satt i sväng­de över hel­dra­gen lin­je ut­an att blin­ka, vil­ket led­de till en sam­man­stöt­ning.

I sam­band med en ir­ri­te­rad ord­väx­ling ska den 57-åri­ge man­nen då ha ta­git fram en såg och sagt att han skul­le skä­ra hal­sen av den and­re man­nen.

Mä­larö­bon me­nar dock att han age­ra­de i nöd­värn. Han döms nu mot sitt ne­kan­de för ola­ga hot till vill­kor­lig dom och dags­bö­ter. Han ska även be­ta­la 7 000 kro­nor i ska­de­stånd till den and­re man­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.