Barn can­cer fon­den

Mälarö Tidning - - Mä­larö­ar­na -

På ini­ti­a­tiv från Gun och An­ders Krantz, som för­lo­rat sin dot­ter i leu­ke­mi, star­ta­des Barn­can­cer­för­e­ning­en i Stock­holm 1979.

Må­let var att få po­li­ti­ker att se be­ho­vet av en bar­non­ko­lo­gisk av­del-

ning på Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set.

Barn­can­cer­fon­den är en ide­ell för­e­ning och den en­skilt störs­ta fi­nan­siä­ren av barn­can­cer­forsk­ning. KÄL­LA: BARN­CAN­CER­FON­DEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.