HR-V blir tys­ta­re

Mälarö Tidning - - Mo­tor -

Hon­da upp­da­te­rar små­su­ven HR-V. Förs­ta bi­lar­na le­ve­re­ras i ok­to­ber, med ben­sin­mo­torn i-VTEC på 130 häst­kraf­ter och ma­nu­ell el­ler au­to­ma­tisk väx­ellå­da.

Upp­frä­scha­de HR-V har ut­rus­tats med mer iso­le­ring än för­ut vid till ex­em­pel bak­luc­ka, dörr­pa­ne­ler och främ­re hjul­hus. Med till­va­let Acti­ve No­i­se Can­cel­la­tion (ANC) ska det hål­la ne­re ljud­ni­vån i ku­pén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.