Var­ning för bluff­mejl

Mälarö Tidning - - Mo­tor -

Trans­port­sty­rel­sen har fått kän­ne­dom om ett be­drä­ge­ri­för­sök där det i ett mejl på­stås att mot­ta­ga­ren har över­be­tald for­dons­skatt och ska an­sö­ka om att få peng­ar tillbaka. Syf­tet är att lu­ra av off­ren kre­dit­korts­upp­gif­ter el­ler per­son­lig in­for­ma­tion. Trans­port­sty­rel­sen upp­ma­nar de som fått mej­let i sin in­korg att slänga det ut­an att klic­ka på någ­ra län­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.