Små ju­ste­ring­ar när re­sul­ta­tet var klart

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna -

I sön­dags, pre­cis två vec­kor ef­ter val­da­gen, blev läns­sty­rel­sen till slut klar med den slut­li­ga röst­räk­ning­en i va­let till Ekerös kom­mun­full­mäk­ti­ge. Jäm­fört med val­nat­tens förs­ta pre­li­mi­nä­ra re­sul­tat har siff­ror­na en­dast ju­ste­rats mar­gi­nellt.

Mo­de­ra­ter­na får 27,43 pro­cent och 11 man­dat, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na 15,24 pro­cent och 6 man­dat, Li­be­ra­ler­na 11,67 pro­cent och 5 man­dat, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na 10,76 pro­cent och 5 man­dat, Öpar­ti­et 9,46 pro­cent och 4 man­dat, Cen­ter­par­ti­et 7,98 pro­cent och 3 man­dat, Krist­de­mo­kra­ter­na 7,62 pro­cent och 3 man­dat, Mil­jö­par­ti­et 6,7 pro­cent och 3 man­dat och Väns­ter­par­ti­et får 2,77 pro­cent och 1 man­dat.

FOTO: MOSTPHOTOS

FÄRDIGRÄKNAT. I sön­dags blev Ekerös kom­mun­vals­re­sul­tat klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.