Fä­ringsö­bo klott­ra­de och gick på spår

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna -

En 24-årig man bo­satt på Fä­ringsö var i Nors­borg en natt i januari. I sam­band med det ska man­nen en­ligt en färsk dom från Hud­dinge tings­rätt ha be­trätt spår­om­rå­det vid Nors­borgs tun­nel­ba­nesta­tion, vil­ket är olag­ligt.

Man­nen ska även ha klott­rat på en vagn vil­ket se­na­re sa­ne­ra­des för en kost­nad av 10 867 kro­nor.

En­ligt tings­rätts­do­men ska man­nen be­ta­la sam­ma sum­ma i ska­de­stånd till SL. Han döms även till dags­bö­ter på sam­man­lagt 2 000 kro­nor.

Brot­ten som man­nen döms för är ska­de­gö­rel­se och brott mot järn­vägs­la­gen.

FOTO: MOSTPHOTOS

BROTT. Det är olag­ligt att be­trä­da tun­nel­ba­nans spår­om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.