Kär­va­re ti­der kan bli en tuff ut­ma­ning

Mälarö Tidning - - Sidan 1 -

Ekerö kom­mun har i många år gjort po­si­ti­va eko­no­mis­ka re­sul­tat. Men de när­mas­te åren ser det in­te li­ka ljust ut. Nu krävs åtstram­ning­ar för att und­vi­ka un­der­skott.

Få di­na lo­ka­la ny­he­ter di­rekt i mo­bi­len. Du hit­tar ap­pen Stock­hol­mDi­rekt i App Sto­re och Goog­le Play.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.