Allt fler vill ha el­bil som tjäns­te­bil

Mälarö Tidning - - Motor -

El­bi­lar­na är på fram­marsch som svens­kens fa­vo­rit­tjäns­te­bil. Dub­belt så många tjäns­te­bils­fö­ra­re val­de en renod­lad el­bil som sin näs­ta tjäns­te­bil, om de själ­va fick väl­ja.

Det be­tyd­de att 70 pro­cent av de till­frå­ga­de skul­le väl­ja en el­bil i år jäm­fört med en­dast 35 pro­cent i fjol.

Det ger se­nas­te el­bils­un­der­sök­ning­en från Mej­sel och eCarEx­po kla­ra be­sked om. En av des­sa är ladd­hy­bri­den Vol­vo V60 T6/T8 som pre­miär­vi­sas på eCarEx­po och kan bli Sve­ri­ges mest sål­da tjäns­te­bil.

– 9 av 10 fö­ra­re är ge­ne­rellt po­si­ti­va till el- och hy­brid­bi­lar, men få har råd att kö­pa dem. När fö­re­ta­get be­ta­lar no­tan är tjäns­te­bils­fö­ra­ren re­do att ta ste­get över till fos­sil­fritt, tror Gun­nar Dac­ke­vall, initiativtagare och chef för eCarEx­po som ar­ran­ge­ras för tred­je gång­en, 30 no­vem­ber till 2 de­cem­ber på Svens­ka Mäs­san i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.