Dags för vårfest!

Mat & Vin - - Välkommen -

S

om vi har läng­tat! Och nu är den änt­li­gen här – vå­ren! – och med den mas­sor av möj­lig­he­ter att stäl­la till med fest och ka­las och äta god mat. Det är en här­lig käns­la att få du­ka fram plock­mat och buffé­er till ny­ba­ka­de stu­den­ter, vår­fest­sug­na jobb­kom­pi­sar, ute­plats­sug­na gran­nar, av­slut­ningsy­ra barn­fa­mil­jer, skrat­ti­ga, snack­sug­na kom­pi­sar ... På vå­ren vill vi al­la ses, äta och dric­ka gott och ba­ra tro på den som­mar som lig­ger fram­för oss.

I DET HÄR num­ret av Mat & vin har vi sam­lat här­lig, god mat som pas­sar sär­skilt bra att bju­da på när an­dan fal­ler på och till­fäl­le ges.

Vi har du­kat upp till vår­lig fest med en buffé full­prop­pad med enk­la och su­per­go­da läc­ker­he­ter (sid 20).

Glöm in­te väl­komst­drin­ken – en fest som bör­jar bra fort­sät­ter gär­na så. Här­li­ga drin­kar på kan­na som gör suc­cé hit­tar du på sid 30.

Piz­zan har kom­mit till he­ders igen och den pas­sar ut­märkt till fest. Gour­met­pim­pa piz­zor­na och top­pa dem med go­da och spän­nan­de rå­va­ror (sid 41).

MATKREATÖREN MO­NI­KA AHLBERG bju­der hem oss på ming­el­fest (sid 50). Med nya re­cept på gam­la klas­si­kern smör­gå­står­ta och tips för ett lyc­kat vår­ming­el med snit­si­ga snit­tar och kaksym­fo­ni som av­slut­ning. In­spi­re­ras!

KAFFEDAGS? IN MED lång­pan­nan i ug­nen och ba­ka mum­si­ga ka­kor som räc­ker till många (sid 60).

Vår­lyxa med fa­mil­jen! Tes­ta stjärnkoc­ken Mar­kus Au­ja­lays enk­la och su­per­go­da pastarätter (sid 36). El­ler bjud på ma­tig sal­lad. Lär dig sal­ladsko­den – sal­lads­mäs­tar­na på Pom & Flo­ra vi­sar hur du sät­ter ihop din egen läck­ra och mät­tan­de sal­lad (sid 66).

Och nej, det mås­te in­te bli så dyrt att ha fest. På sid 48 får du smar­ta fest­knep för mindre kas­sor. Vårnjut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.