Vack­ra­re var­dag

Mat & Vin - - Smått & Gott -

En av Sve­ri­ges mest iko­nis­ka glas­form­gi­va­re och ke­ra­mi­ker, Ing­e­gerd Rå­man, lig­ger bakom den till­fäl­li­ga pro­dukt­se­ri­en Vik­tig, som bör­jar säl­jas på Ikea den 20 maj. Den hand­gjor­da, av­ska­lat de­sig­na­de kol­lek­tio­nen in­ne­hål­ler så­väl glas och ke­ra­mik som kor­gar, lam­por och möb­ler.

Ser­ve­rings­fat i glas, 299 kr/3 st, bring­a­re i oli­ka stor­le­kar, från 69 kr, ka­raff med glas, 149 kr, allt från Ikea. Pop­pis pä­ron! Nya Ram­lö­sa Pe­ar Drop har även piff av ci­tron­gräs. Och Fes­ti­sen är eko och in­ne­hål­ler mindre soc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.