Vack­ra­re var­dag

Mat & Vin - - Smått & Gott -

En av Sve­ri­ges mest iko­nis­ka glas­form­gi­va­re och ke­ra­mi­ker, Ing­e­gerd Rå­man, lig­ger bakom den till­fäl­li­ga pro­dukt­se­ri­en Vik­tig, som bör­jar säl­jas på Ikea den 20 maj. Den hand­gjor­da, av­ska­lat de­sig­na­de kol­lek­tio­nen in­ne­hål­ler så­väl glas och ke­ra­mik som kor­gar, lam­por och möb­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.