Glad vår­blom­ning

Mat & Vin - - Smått & Gott -

VACK­RA­RE VAT­TEN Spet­sa di­na godaste fruk­ter el­ler

grön­sa­ker i vat­ten­flas­kan. Bå­de gott och vac­kert. 449 kr, Eva So­lo.

%

väl­jer ar­bets­bänk av la­mi­nat när de byg­ger om kö­ket

Källa: El­gi­gan­ten Sä­song­ens fi­nas­te coas­ters, Nad­ja We­din, 195 kr/4 st.

Nya ser­vi­sen Ori­ent från Cult De­sign, spe­ci­ellt gjord för ja­pansk och an­nan asi­a­tisk mat.

Näs­tan vack­ra­re än van­ligt pors­lin!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.