Ja­panTREND!

Mat & Vin - - Smått & Gott -

Det blå­ser star­ka ja­pans­ka vin­dar ge­nom Re­stau­rangs­ve­ri­ge. Årets ban­bry­ta­re 2015, ut­sedd av re­stau­ranggui­den White Gui­de, blev re­stau­rang Oma­ka­se Kött­slöjd i Gam­la stan i Stock­holm. Mo­ti­ve­ring­en löd: ”För att med hu­mor och själv­di­stans ha ska­pat ett li­ka ovän­tat som un­der­hål­lan­de stick­spår i Sve­ri­ges på­gåen­de kär­leks­af­fär med Ja­pan, där kött och char­ku­te­ri­er från eg­na char­ken i Häl­sing­land skick­ligt tol­kas ef­ter ja­pans­ka fö­re­bil­der.” Även i ka­te­go­rin Årets stjärn­skott var det ja­panskt som gäll­de, sus­hi­stäl­let Imou­to i Stock­holm tog hem den. När Gui­de Michelin de­la­de ut vå­rens stjär­nor fick en an­nan svensk sushire­stau­rang, Sus­hi Sho i Stock­holm, en över­ras­kan­de stjär­na. Även bland de sö­ta god­sa­ker­na gör sig den ost­li­ga in­flu­en­sen påmind. I årets upp­la­ga av Ar­las kon­di­tor­rap­port var en stark trend bak med ja­pans­ka sma­ker som ing­e­fä­ra, mi­so och mat­cha (grönt te) i bak­verk med ris och bö­nor i grun­den.

Rätt rätt för ro­man­tik

Re­dan på 1970-ta­let du­ka­des det upp med vitt vin och rä­kor på förs­ta dej­ten. Och fort­fa­ran­de är rä­kor bland det mest för­fö­ris­ka man kan bju­da på, en­ligt 4 000 till­frå­ga­de svens­ka sing­lar. Det var dej­tingsaj­ten Mö­tes­plat­sen som bad med­lem­mar­na ran­ka åt­ta rät­ter ef­ter hur ro­man­tis­ka de var. På andra plats kom ox­fi­lé och sist ham­na­de pul­led pork.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.