Grö­na tips NU KOM­MER 50/50-KOR­VAR­NA

Mat & Vin - - Smått & Gott -

Od­la, la­ga, njut. På nä­tet finns in­spi­ra­tio­nen för dig som fun­de­rar på en egen grön­saks­od­ling i år: Od­lag­ron­sa­ker.se – En per­fekt plats att bör­ja på, här kan man verk­li­gen lä­ra sig grun­der­na i od­ling­en. Men även mer avan­ce­rad kun­skap finns att in­häm­ta. Jor­dig.se – En in­spi­re­ran­de och li­te fi­lo­so­fisk blogg om hur man od­lar grön­sa­ker och var­för. Även trev­li­ga re­cept. Far­brorgron.blogs­pot.se – Är du träd­gårds­lös? Här finns tips och idéer på hur du kan od­la än­då. Vi har vant oss vid att bröd och pas­ta nu för ti­den kan be­stå till stor del av bö­nor och rot­fruk­ter, ing­et kons­tigt alls. Nu dy­ker nya hybrider upp, i kyl­dis­ken. Två mär­ken lan­se­rar korv som är till hälf­ten gjord på in­gre­di­en­ser från växtri­ket, vil­ket såklart är nyt­tigt för bå­de mil­jön och häl­san. Scans va­ri­ant, Kor­vish, finns i sma­ker­na an­cho­ci­li, ör­ter och svart­pep­par, Ga­rant har mun­gböns­korv och korn­gryns­korv. Även ben­sin­ked­jan Pre­em har ta­git fram en mil­jö­vän­li­ga­re och li­te häl­so­sam­ma­re grön korv, en ka­ba­noss där chi­a­frön och mo­röt­ter er­satt en del av köttet.

COOL CITRONDRYCK I maj kom­mer Ga­rage, en le­mo­nad­ba­se­rad törs­t­släc­ka­re med vux­en smak och 4 pro­cents al­ko­hol­halt till Sve­ri­ge. Själ­va nam­net syf­tar på det ame­ri­kans­ka fe­no­me­net med ga­rage­fes­ter, ett av­slapp­nat sätt att um­gås. Pris 19:90 kr/27,5 cl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.