Plock­mat, drink­bord och skönt ming­el. Lai­la Bag­ge lå­ter gäs­ter­na själ­va fixa fes­ten.

Mat & Vin - - Min Festmat - Min bäs­ta bjud­mat:

Text: ÅSA LEKBERG STEINSVIK

FRÅN IDOLDROTTNING TILL tv-ak­tu­ell hem­ma­fix­a­re i TV 3. Ent­re­pre­nö­ren och tv-pro­fi­len Bag­ge har de­fi­ni­tivt in­te tum­men mitt i han­den – när det gäl­ler hus­byg­ge och smar­ta in­red­nings­lös­ning­ar. Mat­lag­ning är dock in­te hen­nes star­kas­te si­da, i al­la fall in­te till var­dags. Är det fest dä­re­mot, då har hon kon­cep­tet klap­pat och klart.

– Att stäl­la till med fest är nå­got som ba­ra poc­kar på. In­te ba­ra un­der årets al­la hög­ti­der ut­an när som helst. Har jag in­te haft fest på ett tag kän­ner jag att nu är det dags! Ma­ten jag bju­der på ska va­ra ploc­kig och ta lång tid att äta, sä­ger Lai­la Bag­ge.

Lai­la Bag­ge är ak­tu­ell i ”Kan vi hjäl­pa till?”, där hon hjäl­per män­ni­skor att re­no­ve­ra.

Ing­en fest ut­an ma­räng sviss!

Gäs­ter­na får själ­va blan­da mo­ji­tos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.