V FÄRSKPOTATISAR MED LÖJ­ROM & CRÈ­ME FRAICHE S 6–8 per­so­ner TRIO MED OSTBOLLAR

Sam­man med ma­jon­näs och crè­me fraiche. Sma­ka av med salt och ny­ma­len svart­pep­par. 2. Skär bort top­par­na på po­ta­ti­sar­na, (är po­ta­ti­sar­na för sto­ra de­la dem i två mums­bi­tar) så att de har dels en si­da att stå på, dels en si­da att grö­pa ur för att se­dan fyll

Mat & Vin - - Festligt -

”En lyc­kad buffé kan va­ra upp­lagd på oli­ka sätt”

åren är här! Änt­li­gen har den lju­sa ti­den kom­mit, vi vill va­ra ut­om­hus och det lik­som sprit­ter i krop­pen ef­ter att få bju­da hem män­ni­skor på god mat och ming­el.

Få må­na­der lyc­kas fyl­la ens bröst med den­na be­ri­kan­de käns­la att nu … nu står som­ma­ren för dör­ren.

Bröl­lop, stu­dent, födelsedag el­ler ba­ra en van­lig vårfest för att man vill – buffé är all­tid upp­skat­tat. En lyc­kad buffé kan va­ra upp­lagd på li­te oli­ka sätt. Ställ fram ett lång­bord med sal­la­der och kall­sku­ret, sam­las runt gril­len el­ler ming­la med fing­er­mat. Här bju­der vi på fle­ra smårät­ter och en trev­lig, mät­tan­de hu­vud­rätt att um­gås runt. Kom­plet­te­ra gär­na med en trev­lig grön­sal­lad och du­ka upp ett dryc­kes­bord. Och det vik­ti­gas­te av allt: slapp­na av och njut av di­na vän­ner!

Små fi­na po­ta­ti­sar med löj­rom och ostbollar med oli­ka sma­ker - go­da­re kan det in­te bli!

Ser­ve­ra vår­lam­met på nytt sätt, i tun­na ski­vor med chèvre­fluff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.