ITA­LI­ENSK PIZ­ZA­DEG

Den här de­gen tar fle­ra da­gar att mog­na. Men re­sul­ta­tet blir li­ka bra som piz­zor­na man får i Na­po­li. och de­la i fy­ra li­ka sto­ra bi­tar. For­ma till run­da, slä­ta bul­lar och lägg på en bric­ka klädd med väl mjö­lat bak­plåts­pap­per. Täck de­gar­na med plast­fo­lie. S

Mat & Vin - - Pizzapiffigt -

drö­jer sig kvar i min­net, sna­ra­re än ex­akt vad som ser­ve­ra­des.

11. Ve­go vin­ner

Ki­lo­pri­set på grön­sa­ker är be­tyd­ligt lägre än på kött och fisk så ma­te­ma­ti­ken är en­kel. Att du dess­utom ord­nar ett myc­ket trend­rik­tigt och mil­jös­mart ka­las är ba­ra en bonus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.