Sött slut P CHOKLADBISKVIER 2. SYLTKYSSAR

En klas­si­ker som ibland ock­så kal­las för Sa­rah Bern­hardt. Den kan gö­ras med oli­ka fyll­ning­ar, jag gör en mör­ka­re med rik smak av cho­klad! Klic­ka ut sme­ten på en plåt med bak­plåts­pap­per. Plat­ta till dem med han­den så att det blir run­da bott­nar, cir­ka 5 cm

Mat & Vin - - Mingelsuccé -

å ett ming­el är det trev­ligt att ser­ve­ra små bi­tar av fle­ra oli­ka sor­ters ka­kor. Kladd­ka­ka och ci­tronka­ka skärs i sma­la bi­tar, dröm­tår­ta, sylt­kyss och bi­skvi­er hal­ve­ras. På så sätt får al­la sin fa­vo­rit­ka­ka. Jag bru­kar kal­la det en kaksym­fo­ni!

De­la ka­kan i pyt­te­bi­tar så att vi or­kar sma­ka på allt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.