HAL­LON- & RABARBERRUTOR BROWNIES À LA NEW YORK

Jag gil­lar att blan­da gam­la tra­di­tio­ner med nya in­flu­en­ser i min bak­ning. Den här ka­kan är en så­dan mix av gam­malt och nytt. Ka­kan sma­kar myc­ket av bit­ter­man­del, det är en smak­sätt­ning som jag verk­li­gen gil­lar. En av de godaste brownies jag ätit fick jag

Mat & Vin - - Nybakat -

Gör så här: 1. Kör mar­ga­rin el­ler smör och man­del­mas­sa i en mat­be­re­da­re. Till­sätt äg­gen ett i ta­get och kör li­te till. Av­slu­ta med att rö­ra ner ve­te­mjöl och bit­ter­man­del­ol­ja i sme­ten. 2. Bred ut sme­ten i en bak­pap­pers­klädd lång­pan­na, 20x30 cm. 3. Skär ra­bar­bern i fi­na ski­vor. Blan­da ra­bar­ber, hal­lon, po­ta­tis­mjöl och soc­ker i en skål. 4. Blan­da man­del­spån, si­rap, ve­te­mjöl samt mar­ga­rin el­ler smör till en smu­lig deg. 5. Strö hal­lo­nen och ra­bar­bern över sme­ten i lång­pan­nan. Ta mjöl på hän­der­na och smu­la över man­delsmu­lor­na. 6. Gräd­da ka­kan i mit­ten av ug­nen i 175° i cir­ka 35 mi­nu­ter. Låt ka­kan ­sval­na nå­got och skär den se­dan i ru­tor. 7. Gar­ne­ra med färs­ka hal­lon.

FASETT. Fin ljuslyk­ta Fasett, 99 kr, KG De­sign. FRAMFIN. För­klä­de av Lei­la Lind­holm, 795 kr, El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.