Tänk stort till fes­ten Fest­fix­a­rens 10 bud­ord

Trött på box­ar? Mag­num­bu­tel­jer hö­jer fest­stäm­ning­en och får vi­net att må bra. Vin­ex­per­ten ger tips och väl­jer vi­ner som ger ka­la­set ett smaklyft. 1.

Mat & Vin - - Testat -

Al­la gäs­ter bör ha ett glas i han­den se­kun­den ef­ter att yt­ter­klä­der­na gli­dit av. Sto­ra fes­ter går i gång på sto­ra bu­tel­jer. Vitt vin och öl ska va­ra kallt. Hell­re is­kallt än halv­kallt. Rö­da vi­ner gör sig bäst nå­got sva­la­re, sat­sa på 16 gra­der. Is­hin­ken! Ing­en fest får stå torr. Ta hell­re i för myc­ket än för li­te. När du hand­lar – spa­ra kvit­tot. Glöm in­te att du in­om två vec­kor från kö­pet får re­tur­ne­ra al­la obrut­na för­pack­ning­ar till Sys­tem­bo­la­get. Du be­hö­ver (med hän­syn ta­gen till bud­ord sex) allt­så in­te va­ra rädd för att ta i för myc­ket. 8. Vin på box bör dric­kas in­om sex må­na­der från tapp­ning. Så

kol­la tapp­nings­da­tu­met då du hand­lar. Det står på lå­dan. 9. Ha minst ett al­ko­hol­fritt al­ter­na­tiv. Och man dan­sar bätt­re

på en god äp­pel­must än på slis­kig läsk. 10. Tänk på vi­lo­da­gen.

Ta hell­re i för myc­ket när det gäl­ler vi­net - ett torrt ka­las vill ing­en ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.