Då & nu

Mat & Vin - - Historiskmat -

för en­dast de när­mas­te el­ler för en stör­re krets är:

Någ­ra smör­gå­sar. Gra­ti­ne­rad fisk.

Få­gel med kas­tan­jer. Man bry­ner få­gel- och höns­bi­tar, se­dan blan­dar man dem med ska­la­de, kok­ta kas­tan­jer och brynt bacon, spä­der med gräd­de och läg­ger allt i en eld­fast form, som får stå på gas­lå­ga tills köttet är fär­digt. Ser­ve­ras ur for­men. Kan ser­ve­ras så även på ele­gant mid­dag!”

Och var­för in­te hål­la en li­ten till­ställ­ning ba­ra för att det änt­li­gen är ute­sittar­vä­der? ”100 bjud­ning­ar” från 1933 fö­re­slår bal­kong­fest med lämp­li­ga rät­ter: Po­ta­tis­sal­lad till kallt, helst fett, kött, kokt blom­kål i to­mat­ge­lé med ma­jon­näs, sal­lad Boston, grön­sal­lad, sid­fläsk och ägg med ät­tiks­dres­sing, samt is-punsch, en halv­fru­sen rö­ra av pres­sad apel­sin, soc­ker, visp­gräd­de, li­te vitt vin och punsch.

Vi has­tar vi­da­re mot nu­ti­den. 1989 ger Al­lers ut bi­la­gan: ” Vårfest med ka­las­go­da smårät­ter & mid­da­gar – 37 nya suc­cére­cept”. Här bjuds ” Vår­buffé för många” med rät­ter som varm lax med grön sås och broc­coli­pa­té På upp­sla­get ”Smått och lyx­igt gott” fres­tas med ba­kad po­ta­tis, renskav­sto­ast och ti­ger­bif­far, rå­biff med svart sten­bits­rom och äggu­la. ”Ka­las­god vår­me­ny – smal fest­mat” fö­re­slår drink med go­da kex, räktar­tar, pas­ta och le­gy­mer med het sås (en vit­löks­klyf­ta och ta­ba­sco) samt frukt­fylld me­lon.

Tre år se­na­re, 1992, kom­mer boken ”Li­vets fes­ter”:

” Till den an­norlun­da kon­fir­ma­tions­hög­ti­den skic­kar vi in­bjud­nings­kort med på­klist­ra­de bok­mär­kes­äng­lar. Vi du­kar med sa­ker som an­spe­lar på den unges in­tres­sen – häs­tar, gi­tar­rer, bas­ket­bol­lar och så vi­da­re. Ma­ten är en här­lig som­mar­buffé för ton­å­ring­ar: ost- och räk­paj med rom­sås, kyck­ling­pa­té med köks­mäs­tar­sås (crè­me fraiche, HP­sås, so­ja, vit­lök), ost­sal­lad med val­nöts­dres­sing, hjär­te­bröd, chokladbiskvier.”

År 2003 är det dags för boken ”Fest ut­an stress”. Fo­tot skvall­rar om att den har någ­ra år på nac­ken men re­cep­ten är hyf­sat mo­der­na. El­ler vad sägs om den här stu­dent­fest­me­nyn med bland an­nat vin­bål, dip­så­ser med grön­sa­ker, bul­gur­sal­lad med skal­djur, gril­la­de ma­ri­ne­ra­de kycklingspett med rostad klyft­po­ta­tis, focac­cia och stu­denttår­ta med frukt i ge­lé?

Ja, kallt, rökt swin­hufwud el­ler bul­gur­sal­lad?

Hu­vud­sa­ken är ju att det är vår – och att det blir fest!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.