LIBANESISK MEZEBUFFÉ TEXMEX-BUFFÉ

– MY­SIGT MED MÅNGA SMÅ RÄT­TER ATT PLOC­KA MED – VARMT, MÄT­TAN­DE OCH RU­STIKT

Mat & Vin - - Guide -

Buffé. Ba­ra or­det får det att vatt­nas i mun­nen. Mäng­der av god­sa­ker att ploc­ka för sig så myc­ket man vill av.

Skä­len till att buffén är den per­fek­ta par­ty­ma­ten är lät­ta att se:

Det är här­ligt över­då­digt och vi­sar att man är en ge­ne­rös värd/vär­din­na.

Al­la gäs­ter kom­mer ga­ran­te­rat att hit­ta nå­got de gil­lar. Myc­ket är kallt och går att för­be­re­da. När buffén väl är fram­du­kad skö­ter ser­ve­ring­en sig själv.

Stäm­ning­en blir lätt­sam när gäs­ter­na rör på sig och möts vid buffé­bor­det.

Har du svårt att be­stäm­ma vil­ket kök du ska häm­ta din buffé ifrån? Här har vi listat fy­ra här­li­ga buffé­er, så att du lät­ta­re kan väl­ja bland allt det go­da. Och så tip­sar vi om de ro­li­ga de­tal­jer­na som tar ditt te­ma än­nu li­te läng­re.

Per­fekt snacks från Mel­la­nöstern – pi­sta­genöt­ter. Gil­lar du majs? Go for texmex!

Pi­ro­ger är ett mås­te på en mezebuffé.

Ba­kla­va – ett sött in­slag om du väl­jer li­ba­ne­siskt.

Focac­cia, gott bröd på ita­li­ens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.