Smoot­hi­es för små­folk

Mat & Vin - - Smått & Gott -

Alex & Phil är ett nytt li­tet fa­mil­je­fö­re­tag som gör barn­mat med am­bi­tio­nen att den ska va­ra li­ka nyt­tig som hem­la­gad. Ingre­di­en­ser­na är Krav-märk­ta, eko­lo­gis­ka och ut­val­da för si­na häl­so­för­de­lar. 50 öre per såld för­pack­ning går till hjälp till be­hö­van­de barn i värl­den. Ma­ten kan kö­pas i vis­sa Ica-bu­ti­ker och på hem­si­dan al­exp­hil.se. Smoot­hi­es kos­tar 89 kr/6-pack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.