BLÅKLINT Väx­er of­ta längs vägar och åker­kan­ter. Se upp så att du in­te ploc­kar på en be­spru­tad åker. TA­REQ TYC­KER: GULL­VI­VA GUR­KÖRT Från bör­jan en od­lad art som im­por­te­ra­des från Me­del­havs­om­rå­det. Nu hit­tar man den of­ta vild. TA­REQ TYC­KER: VI­OL MASK­ROS KAM

Bo­ta­ni­se­ra bland som­ma­rens läc­ker­he­ter som väx­er fritt på äng­ar, längs di­keskan­ter och på blomst­ran­de åk­rar. En vac­ker men in­te sär­skilt smak­rik blom­ma. Blått är den färg vi för­knip­par minst med mat så där­för kan det va­ra kul att an­vän­da den. Blom­man är

Mat & Vin - - Trend Äta Blommor -

KOM­BI­NE­RA SMA­KER­NA RÄTT Det gäl­ler att hit­ta en läc­ker smak­kom­pis till den nya in­gre­di­en­sen man har skör­dat. Här är Ta­req Tay­lors go­das­te match­ning­ar: Ka­mo­mill, flä­der och vit fisk Vi­o­ler och ci­trus Ramslöks­blom­ma och löj­rom Vit­plis­ter och pil­grim­smuss­la Gran och blå­bär

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.