SOMMARDRINK Maxa uteä­tan­det!

S 4 por­tio­ner PLA­NE­RA. Lägg, om du hin­ner, li­te tid på för­be­re­del­ser. När mat­säc­ken väl är pac­kad så är myc­ket på plats. SLU­TA SÖTT. Glöm in­te sött på slu­tet! Frukt och ba­kat är all­tid upp­skat­tat. DE­LA UPP UPP­GIF­TER­NA. Ta an­svar för oli­ka de­lar. En tar

Mat & Vin - - Sommarfest -

Det är nå­got med den fris­ka luf­ten som gör att all mat sma­kar li­te ex­tra gott när den ser­ve­ras i det fria.

Sve­ri­ge har allt när lan­det vi­sar sig från sin so­li­ga som­mar­si­da. Glitt­ran­de vat­ten, grö­na blad och solvar­ma bär att ba­ra ploc­ka och stop­pa i mun­nen.

Att äta ute hör som­ma­ren till. Gör det lätt för dig och ta med dig ma­ten och en por­ta­bel grill till just di­na ma­gis­ka plat­ser så be­hö­ver du in­te ge av­kall på någon­ting.

Se till att ha (el­ler lå­na!) en ge­di­gen kyl­väs­ka. Pac­ka ner all mat i pa­ket och for­mar med lock.

Til­la­ga köt­tet näs­tan fär­digt hem­ma och ge den sista gril­ly­tan på plats så är det myc­ket lät­ta­re att lyc­kas med grill­ning­en!

Stil­la hung­ern med småplock och bröd med dip­sås till den frä­scha för­drin­ken.

Och du, pas­sa på att spe­la fris­bee, kubb el­ler nå­gon an­nan kul som­mar­lek. Låt mål­ti­den ta sin tid och ba­ra njut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.