Så(s) gott & snabbt! D SOTAD SOMMARSALLAD MED SNABB ”CAESARDRESSING” 1 is­bergs­sal­lads­hu­vud 100 g grönkål 1 msk oliv­ol­ja flingsalt 10 rä­di­sor 40 g par­me­san svart­pep­par

Med en burk fär­dig sås och en glö­dan­de grill sväng­er du snabbt ihop som­ma­rens go­das­te sal­lad. Per­fekt att ser­ve­ra till ny­gril­lad kyck­ling­fi­lé, biff, lax el­ler halloumi.

Mat & Vin - - I Samarbete Med - Bygg sal­la­den:

et ska va­ra lätt och gott att le­va! Sär­skilt på som­ma­ren. Då pas­sar det ex­tra bra att gö­ra det li­te enkla­re för sig. Ett sätt är att an­vän­da fär­di­ga så­ser som in­gre­di­ens i ma­ten. När gril­len än­då är tänd, tes­ta att so­ta sal­lad och ci­tron på den, det kom­mer att ge nya smak­sen­sa­tio­ner. Med hjälp av en burk Be­ar­nai­se Vit­lök kan du sen en­kelt få till en su­per­god och snabb caesardressing.

Här får du ett spe­ci­al­kom­po­ne­rat re­cept på som­ma­rens go­das­te sal­lad fram­ta­get av koc­ken Gabri­el Lagn­ström i Loh­man­ders såslabb. ler. Sma­ka av med salt. 3. Skär bort grönkå­len från den hår­da stam­men och skär i 3x3 cm sto­ra bi­tar. Lägg i ugns­form, blan­da med oliv­ol­ja och li­te flingsalt. Ros­ta i ug­nen på 225° tills kå­len bli­vit kris­pig och fått färg. Det går fort på slu­tet, så var vak­sam. 4. Hyv­la rä­di­sor­na på man­do­lin el­ler skär dem i tun­na ski­vor. Lägg i kallt vat­ten och ställ i ky­len så länge. 5. De­la is­bergs­sal­la­den i fy­ra klyf­tor, så att var­je klyf­ta hålls ihop av ro­ten på sal­la­den. 6. Gril­la el­ler stek sal­lads­klyf­tor­na på bå­da snit­ty­tor­na så att de får re­jält med färg. De ska in­te bli tilla­ga­de helt ige­nom, ut­an ba­ra få färg på ytan. På så sätt får du fram helt nya sma­ker i sal­la­den. 7. Låt sal­la­den sval­na. Skär bort ro­ten och hac­ka klyf­tor­na i 4x4 cm bi­tar. Blan­da med flingsalt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.