BIFF I SAL­LAD MED SO­JA OCH INGEFÄRSDRESSING 20 gemsal­lads­blad Gör så här: ca 400 g biff 1. 10 grö­na spar­ri­sar 1 knip­pe ko­ri­an­der fri­te­rad lök MIDDLETON FASHIONED 5 cl ir­ländsk whis­ky Gör så här: 2 dash an­gostu­ra bit­ter 1. 1/2 cl lönn­si­rap STRAWBERRY- & RH

Ski­va köt­tet i cir­ka 3 cm tjoc­ka ski­vor. Sal­ta och pepp­ra rik­ligt. Gril­la hårt på bå­da si­dor och låt se­dan vi­la i minst 5 mi­nu­ter. 2. Ko­ka spar­ri­sen snabbt och de­la. 3. Rör ihop dres­sing­en. 4. Ski­va i tun­na ski­vor och ma­ri­ne­ra i dres­sing­en. Lägg bif­fen i

Mat & Vin - - Smakligt -

De­la upp de­gen i kny­ten om cir­ka 80 gram. Kav­la ut till cir­ka 25 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter och lägg in i fry­sen. 3. Ska­la ra­bar­bern och de­la i små­bi­tar. Ko­ka ska­let med soc­ker, glu­kos och en skvätt vat­ten. Si­la över ra­bar­bern, ha i hälf­ten av jord­gub­bar­na och ci­tron­jui­cen och ko­ka till en här­lig kom­pott. Mixa se­dan så slät som möj­ligt. 4. Smält vit cho­klad i vat­ten­bad och bred ut på bak­plåts­pap­per. Ros­ta i ug­nen på 160 gra­der i cir­ka 40 mi­nu­ter. Låt sval­na li­te fö­re ser­ve­ring. 5. Lägg piz­zor­na på gril­len och se till att de får or­dent­ligt med färg. Bred på puré, top­pa med re­s­te­ran­de jor­dub­bar, ski­va­de, och smu­lad vit cho­klad!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.