PECANBUNS S 1 lång­pan­na

Mat & Vin - - Sommarbak -

en smi­dig deg i 10–15 mi­nu­ter för hand el­ler 5–10 mi­nu­ter i köks­ma­skin. 4. Låt jä­sa un­der en bak­duk i 45 mi­nu­ter. 5. Gör fyll­ning­en me­dan du vän­tar på att de­gen jä­ser: Mixa pe­kan­nöt­ter i en mat­be­re­da­re till ett fint mjöl. Till­sätt farin­soc­ker och fort­sätt att mixa i någ­ra mi­nu­ter. Lägg i en bun­ke och vis­pa i smör, ka­nel och va­nilj­soc­ker. 6. De­la de­gen i två de­lar och kav­la ut dem på mjö­lat bak­bord så att de blir cir­ka 5 mm tjoc­ka och 30x50 cm sto­ra. 7. Bred på fyll­ning­en jämnt över de­gen. Rul­la ihop till en rul­le. Skär 3 cm tjoc­ka ski­vor och lägg i en smord lång­pan­na. Gör li­ka­dant med den and­ra deg­bi­ten. 8. Låt jä­sa un­der bak­duk i 45 mi­nu­ter. Sätt un­der ti­den ug­nen på 175°. 9. Pens­la bul­lar­na med ett upp­vis­pat ägg och top­pa med hac­ka­de pe­kan­nöt­ter om du vill. 10. Gräd­da i cir­ka 20–25 mi­nu­ter. Låt bul­lar­na sval­na nå­got och gör gla­sy­ren un­der ti­den: Vis­pa ihop phi­la­del­p­hi­a­ost, lönn­si­rap och flor­soc­ker. Ring­la gla­sy­ren över bul­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.